تبلیغات
دندان پزشکی 90 اهواز
دندان پزشکی 90 اهواز
به سایت ما خوش آمدید


دندان پزشکی 90 اهواز


 Www.Dentistry90Ahw.IR

  Dentistry90Ahw@Yahoo.Com

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ایام هفته

ساعت

30/8 30/7

ساعت

45/11 45/8

 

ساعت

1512

 

 

ساعت

45/1545/14

 

 

شنبه

 

جراحی 2 نظری

جراحی 1 عملی گروه E

تشخیص 1 عملی گروه D

ترمیمی 2 عملی گروه A

رادیو 2 عملی گروه F

کامل 2 عملی گروه B

جراحی 1 عملی گروه A

تشخیص 1 عملی گروه F

رادیو 2 عملی گروه B

 

 

یكشنبه

 

ارتو 1 نظری

 

جراحی 1 عملی گروه F

تشخیص 1 عملی گروه C

ترمیمی 2 عملی گروه B

رادیو 2 عملی گروه D

کامل 2 عملی گروه E

جراحی 1 عملی گروه B

ترمیمی 2 عملی گروه G

کامل 2 عملی گروه D

اندو 1 عملی گروه A+E+F

 

جامعه نگر

 

 

دوشنبه

 

پریو 2 نظری

تشخیص 1 عملی گروه E

رادیو 2 عملی گروه G

کامل 2 عملی گروه A

اندو 1 عملی گروه B+C

جراحی 1 عملی گروه C

تشخیص 1 عملی گروه G

ترمیمی 2 عملی گروه F

رادیو 2 عملی گروه A

 

 

اندو 1 نظری

سه شنبه

 

اطفال 1 نظری

تشخیص 1 عملی گروه A

ترمیمی 2 عملی گروه C

رادیو 2 عملی گروه E

کامل 2 عملی گروه F

اندو 1 عملی گروه G+D

جراحی 1 عملی گروه D

ترمیمی 2 عملی گروه E

کامل 2 عملی گروه C

 

بیولوژی

چهارشنبه

 

 

ثابت 1 نظری

جراحی 1 عملی گروه G

تشخیص 1 عملی گروه B

ترمیمی 2 عملی گروه D

رادیو 2 عملی گروه C

کامل 2 عملی گروه G

 

 

تشخیص 2 نظری    

( 15 13 )

 

 

پنجشنبه

 

 

ترمیمی 2 نظری  ( 10 8 )

 

 

 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ردیف

نام درس

تعداد واحد

شمارة درس

پیش نیاز

1

جراحی دهان و فك و صورت 2 نظری

1

1035057

جراحی دهان فك و صورت 1 نظری

2

جراحی دهان و فك و صورت 1 عملی

1

1035156

جراحی دهان فك و صورت 1 نظری- كنترل عفونت در دندانپزشكی

3

اندودنتیكس 1 نظری

1

1035033

ندارد

4

اندودنتیكس 1 عملی

2

1035133

اندودنتیكس 1 نظری- رادیولوژی دهان 1 عملی

5

ارتودنسی 1 نظری

1

1035030

ندارد

6

پریودنتولوژی 2 نظری

1

1035040

پریودنتولوژی 1 نظری

7

دندانپزشكی جامعه نگر نظری

1

1035072

ندارد

8

بیولوژی

1

1035022

ندارد

9

دندانپزشكی كودكان 1 نظری

1

1035061

ندارد

10

بیماریهای دهان و تشخیص 2 نظری

2

1035037

بیماریهای دهان و تشخیص 1 نظری

11

بیماریهای دهان و تشخیص 1 عملی

1

1035136

بیماریهای دهان و تشخیص 1 نظری- كنترل عفونت در دندانپزشكی

12

پروتز متحرك كامل 2 عملی

2

1035153

پروتز متحرك كامل 1 عملی مواد دندانی 1 كنترل عفونت در دندانپزشكی

13

پروتز ثابت 1 نظری

1

1035049

ندارد

14

دندانپزشكی ترمیمی 2 عملی

1

1035143

رادیولوژی دهان 2 عملی ترمیمی 1 عملی مواد دندانی 1 كنترل عفونت

15

دندانپزشكی ترمیمی 2 نظری

1

1035043

دندانپزشكی ترمیمی 1 نظری

16

رادیولوژی دهان 2 عملی

1

1035165

رادیولوژی دهان 1 عملی كنترل عفونت در دندانپزشكی

 

 

19

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جراحی 1

 

موضوع درس

منبع پیشنهادی

فصل کتاب

استاد

معرفی تاریخچه - ارزیابی

جزوه

1 A

دکتر نائینی

اندوکاردیت - هایپرتنشین

جزوه

1 و 17 A

دکتر محمودی

ایسکمی قلبی آریتمی Heart Failure

جزوه

1 A

14 B

دکتر محمودی

بیماری های ریوی + آسم

جزوه

1 A

13 و 15 B

دکتر محمودی

بیماری های کبدی روماتیسم و بیماری های بافت همبند

جزوه

دکتر قاسم زاده

بیماری های کلیوی و دیالیز

جزوه

دکتر قاسم زاده

بیماری های دیابت و نارسائی آدرنال

جزوه

1 A

8 و 17 B

دکتر قاسم زاده

بیماری های تیروئید بیماری های نورولوژیک

جزوه

1 A

18 و 19 و 21 B

دکتر قاسم زاده

اختلالات انعقادی شیردهی و بارداری

جزوه

دکتر قاسم زاده

نورولوژی و فارماکولوژی داروهای بی حسی

جزوه

1 و 2 و3 C

دکتر نائینی

شناخت داروهای بی حسی

جزوه

4 C

دکتر فلاحی

عوارض موضعی و سیستمیک داروهای بی حسی

جزوه

17 و 18 C

دکتر فلاحی

کنترل عفونت در جراحی

جزوه

5 A

دکتر رئیسیان

ترمیم زخم و مبانی جراحی

جزوه

3 و 4 A

دکتر محمودی

روش ها و تکنیک های بی حسی در فک بالا و پایین

جزوه

13 و 14 C

دکتر فلاحی

ابزار و وسایل جراحی

جزوه

6 A و B

دکتر فلاحی

 

A: پیترسون

B: اورژانس های پزشکی مالامد

C: بی حسی مالامد


دانلود فایل PDF

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ترمیمی 1

موضوع درس

منبع پیشنهادی

فصل کتاب Art

استاد

تعریف و اتیولوژی پوسیدگی

جزوه

3

دکتر ماپار

هیستوپاتولوژی پوسیدگی

جزوه

3

دکتر ماپار

انواع پوسیدگی و عوامل جلوگیری کننده از پوسیدگی

جزوه

3

دکتر ماپار

ملاحظات مقدماتی در دندانپزشکی ترمیمی

جزوه

10 ص

444-430

دکتر ماپار

وسایل دستی و چرخنده

جزوه

7

دکتر علیخانی

اصول تهیه حفره

جزوه

6

دکتر زکوی

اصول تهیه حفره

جزوه

6

دکتر زکوی

تهیه حفره کلاس یک

جزوه

17

دکتر زکوی

تهیه حفره کلاس دو

جزوه

17

دکتر زکوی

تهیه حفره کلاس سه

جزوه

18

دکتر علیخانی

تهیه حفره کلاس پنج و شش

جزوه

17 و 18

دکتر قائمی

بیس و لاینر - مقدمه

جزوه

4 ص

181-174

دکتر قائمی

آمالگام جلسه اول

جزوه

4 ص

174-152

دکتر قائمی

ترمیم حفرات با آمالگاک جلسه اول

جزوه

17

دکتر کاویانی

ترمیم حفرات با آمالگاک جلسه دوم

جزوه

17

دکتر کاویانی

ملاحظات کلینیکی ترمیم با آمالگام

جزوه

مطالب کلاس

دکتر علیخانی

 دانلود فایل PDF

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 رادیولوژی 2

 

موضوع درس

منبع پیشنهادی

نوع سوال

استاد

آشنایی با تکنیک رادیوگرافی پری اپیکال

جزوه

تستی

دکتر شمس

رادیوگرافی پری اپیکال (ادامه) + بایت وینگ و اکلوزال

جزوه

تستی

دکتر شریفی

آناتومی نرمال رادیوگرافی های داخل دهانی

جزوه

تستی

دکتر شمس

رادیوگرافی های جمجمه

جزوه

تستی

دکتر شمس

رادیوگرافی های جمجمه(ادامه) + مفصل TMJ و مندیبل

جزوه

تستی

دکتر شمس

اصول کلی رادیوگرافی پانورامیک

جزوه

تستی

دکتر شمس

آناتومی نرمال رادیوگرافی پانورامیک و اشکالات تکنیکی

جزوه

تستی

دکتر شمس

تصویر برداری دیجیتال

جزوه

تستی

دکتر فرهادی

CT اسکن و پزشکی هسته ای

جزوه

تستی

دکتر فرهادی

MRI، سونوگرافی و ترموگرافی

جزوه

تستی

دکتر دباغی

CBCT

جزوه

تستی

دکتر بیاتی

TMJ (تصویر برداری و اختلالات)

جزوه

تستی

دکتر دباغی

TMJ (تصویر برداری و اختلالات)

جزوه

تستی

دکتر دباغی

آنومالی های دندانی و اسکلتال

جزوه

تستی

دکتر بیاتی

 دانلود فایل PDF

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پریودونتولوژی

 

 

موضوع درس

استاد

آشنایی و آناتومی

دکتر گل پسند

بافت های حمایت کننده دندان

دکتر گل پسند

میکروبیولوژی بیماری های پریودونتال

دکتر ابوالفضلی

اپیدمیولوژی بیماری های پریودونتال

دکتر ابوالفضلی

ایمونولوژی بیماری های پریودونتال

دکتر مافی

رسوبات دندانی و سایر عوامل مستعد کننده

دکتر خادمی

مکانیسم های دفاعی لثه

دکتر گل پسند

تأثیر بیماری های سیستمیک و استرس بر پریودونشیوم

دکتر خادمی

تأثیر عفونت پریودونتال بر سلامت سیستمیک

دکتر خادمی

اثر سن و سیگار بر پریودونشیوم

دکتر یوسفی منش

پاتوژنز التهاب لثه

دکتر یوسفی منش

عفونت های حاد لثه

دکتر ابوالفضلی

بوی بد دهان

دکتر مافی

ژنژویت دسکوماتیو

دکتر یوسفی منش

طبقه بندی و پیشگیری بیماری های پریودونتال 1

دکتر جهانگیر نژاد

طبقه بندی و پیشگیری بیماری های پریودونتال 2

دکتر جهانگیر نژاد

 

دانلود فایل PDF

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

آسیب شناسی 2

 

تاریخ

ساعت

موضوع درس

استاد

16/11/92

15-13

ضایعات بافت همبند

دکتر عصاره

23/11/92

15-13

ضایعات بافت همبند

دکتر عصاره

30/11/92

15-13

ضایعات بافت همبند

دکتر عصاره

7/12/92

15-13

ضایعات بافت همبند

دکتر عصاره

14/12/92

15-13

ضایعات استخوانی

دکتر صباغیان

21/12/92

15-13

ضایعات استخوانی

دکتر صباغیان

20/1/93

15-13

ضایعات بزاقی

دکتر عصاره

27/1/93

15-13

ضایعات بزاقی

دکتر عصاره

3/2/93

15-13

ضایعات بزاقی

دکتر عصاره

10/2/93

15-13

بیماری های خونی

دکتر صباغیان

17/2/93

15-13

بیماری های خونی

دکتر صباغیان

24/2/93

15-13

بیماری های عفونی

دکتر کریمی

31/2/93

15-13

بیماری های عفونی

دکتر کریمی

7/3/93

15-13

ناهنجاری های رشدی - تکاملی

دکتر کریمی

14/3/93

15-13

ناهنجاری های رشدی - تکاملی

دکتر کریمی

21/3/93

15-13

بیماری های سیستمیک

دکتر عصاره

28/3/93

15-13

بیماری های سیستمیک

دکتر عصاره

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پارسیل 1

 

موضوع درس

منبع پیشنهادی

نوع سوال

استاد

معرفی ترمینولوژی و طبقه بندی پروتز پارسیل متحرک

جزوه

تستی - تشریحی

دکتر مقربی

اجزای پروتز پارسیل متحرک: Major Connector فک بالا

جزوه

تستی - تشریحی

دکتر مقربی

اجزای پروتز پارسیل متحرک: Major Connector فک پایین

جزوه

تستی - تشریحی

دکتر مقربی

اجزای پروتز پارسیل متحرک: Support – Rest & Rest Seat

جزوه

تستی - تشریحی

دکتر ایزدی

اجزای پروتز پارسیل متحرک: Connector Minor

جزوه

تستی - تشریحی

دکتر ایزدی

اجزای پروتز پارسیل متحرک: انواع کلاسپ

جزوه

تستی - تشریحی

دکتر ایزدی

اجزای پروتز پارسیل متحرک: نگهدارنده غیر مستقیم

جزوه

تستی - تشریحی

دکتر ایزدی

اجزای پروتز پارسیل متحرک: Base (جایگزینی دندان ها)

جزوه

تستی - تشریحی

دکتر ایزدی

اجزای پروتز پارسیل متحرک: Retention نگهدارنده مستقیم

جزوه

تستی - تشریحی

دکتر ایزدی

اصول طراحی پروتز پارسیل متحرک

کتاب

تشریحی

دکتر شهابیان

Survey و طراحی پروتز پارسیل متحرک

کتاب

تشریحی

دکتر شهابیان

آماده سازی دهان و دندان ها

کتاب

تشریحی

دکتر شهابیان

قالبگیری و مواد قالبگیری

کتاب

تشریحی

دکتر شهابیان

مراحل لابراتواری

کتاب

تشریحی

دکتر شهابیان

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کسایی که می خوان از کتاب بخونن

دکتر مقربی (استوارت)

فصل 1: مقدمه و تقسیم بندی

فصل 2: فقط قسمت اتصال دهنده های اصلی

دکتر ایزدی (مک کراکن)

 فصل اتصال دهنده های فرعی / رست و جایگاه رست

فصل نگدارنده مستقیم و غیرمستقیم

فصل بیس جایگزینی دندان ها

دکتر شهابیان (استوارات)

فصل اصول مکانیکی

فصل اولین جلسه تشخیصی فقط قسمت قالبگیری

فصل ارزیابی کست و طراحی

فصل سوروی و طراحی

فصل آماده سازی دهان و دندان ها

فصل مراحل لابراتواری

فصل امتحان کردن

دانلود فایل PDF

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تشخیص 1

 

تاریخ

ساعت

موضوع درس

استاد

13/11/92

15-13

اندوکاردیت

دکتر رجایی

20/11/92

15-13

هیپرتانسیون

دکتر رجایی

27/11/92

15-13

نارسائی اختصاصی قلب

دکتر رجایی

4/12/92

15-13

دیابت

دکتر داودی

11/12/92

15-13

دیابت

دکتر داودی

18/12/92

15-13

حاملگی

دکتر داودی

25/12/92

15-13

معاینات

دکتر بابادی

17/1/93

15-13

معاینات

دکتر بابادی

24/1/93

15-13

معاینات

دکتر بابادی

31/1/93

15-13

ضایعات سفید

دکتر رباتی

7/2/93

15-13

ضایعات سفید

دکتر رباتی

14/2/93

15-13

ضایعات سفید

دکتر رباتی

21/2/93

15-13

زخم

دکتر ملک زاده

28/2/93

15-13

زخم

دکتر ملک زاده

4/3/93

15-13

زخم

دکتر ملک زاده

11/3/93

15-13

تفسیر CBC

دکتر شوریابی

18/3/93

15-13

تفسیر CBC

دکتر شوریابی

 

دانلود فایل PDF


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

تاریخ

روز

درس

ساعت

24-3-93

شنبه

پارسیل 1

8

26-3-93

دوشنبه

پریو 1

10

31-3-93

شنبه

رادیو 2

10

2-4-93

دوشنبه

جراحی 1

10

7-4-93

شنبه

نرمیمی 1

10

9-4-93

دوشنبه

آسیب 2

10

11-4-93

چهارشنبه

تشخیص 1

10

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شمارة درس

پیش نیاز

1

جراحی دهان فک و صورت 1 نظری

1

1035056

ندارد

2

رادیولوژی دهان 1 عملی

1

1035164

رادیولوژی دهان 1 نظری

3

رادیولوژی دهان 2 نظری

1

1035065

رادیولوژی دهان 1 نظری

4

آسیب شناسی دهان 2 نظری

2

1035029

آسیب دهان 1 نظری

5

آسیب شناسی دهان 2 عملی

1

1035129

آسیب دهان 1 نظری

6

پروتز متحرک پارسیل 1 نظری

1

1035046

ندارد

7

پروتز متحرک پارسیل 1 عملی

2

1035146

پروتز متحرک پارسیل 1 نظری

8

دندانپزشکی ترمیمی 1 نظری

1

1035042

ندارد

9

دندانپزشکی ترمیمی 1 عملی

2

1035142

دندانپزشکی ترمیمی 1 نظری

10

آشنایی با وسایل و تجهیزات دندانپزشکی

1

1035082

ندارد

11

تشخیص 1 نظری

2

1035036

ندارد

12

پریو 1 نظری

1

1035039

ندارد

13

اخلاق پزشکی

1

1035240

ندارد

14

زبان تخصصی

2

1035025

ندارد

 

 

19

 

 

کد واحدهای تئوری 35 
کد واحدهای عملی 36
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهران بهارلوئی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای دندان پزشکی 90 اهواز محفوظ است